På Lofotekspressen kan du gjerne ta med deg sykkelen, om du har lyst til å hoppe av et sted langs ruten og ta deg en sykkeltur..

Fri befordring gjelder for:

  • politihund sammen med betalende politimann i uniform
  • førerhund sammen med blind
  • ski som kan medtas i bussens bagasjerom, eventuelt inne i bussen etter sjåførens anvisning
  • barnevogn, rullator, rullestol
  • håndbagasje og øvrig bagasje plassert i bussens bagasjerom(inntil 30 kg pr reisende)

 

For medbrakt reisegods gjelder dette om det er plass i bussen. Barnevogner kan tas med inn i bussen og plasseres i bussens midtgang, eller i bussens bagasjerom. Det er gratis å ta med hund og sykkel på busser og hurtigbåter. Sykler tas med i den grad det er plass/sikkerhetsmessig forsvarlig å ta med sykkel på bussen. Hund tas med med forbehold om at det ikke er allergikere med bussen. Det er sjåføren som avgjør om hund kan få være med og eventuelt om hvor hunden skal plasseres. Sjåføren avgjør i hvert enkelt tilfelle om og hvor mange sykler som kan tas med på bussen.

 

Bagasje/reisegods over 30 kg er priset i henhold til følgende takster:

 

  • agasje 30 - 50 kg, kr 20
  • Bagasje 51 - 70 kg, kr 40
  • Bagasje over 71 kg, kr 60

Ta gjerne kontakt med Boreal for å forsikre deg om at du får plass på bussen til det du trenger å ha med deg.
elefon: 05 798. E-post: post@boreal.no